Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38826
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Thanh Danh-
dc.contributor.authorTrần, Văn Thân-
dc.contributor.authorTrần, Tuấn Anh-
dc.date.accessioned2020-11-03T03:12:16Z-
dc.date.available2020-11-03T03:12:16Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn0866-8762-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38826-
dc.description.abstractNghiên cứu này đề xuất mô hình đơn giản để tính toán sức kháng ma sát đơn vị theo kết quả thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT cho loại cọc khoan nhồi phụt vữa thành biên bằng phương pháp phân tích ngược kết quả sức chịu tải từ thí nghiệm O-cell hiện trường của một cuộc thể có sử dụng biện pháp phụt vữa thành biên thi công tại một công trình khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả phân tích đã đưa ra quan hệ f,=8.76Nsᵖт có thể sử dụng để dự đoán hợp lý sức kháng ma sát đơn vị cho loại cọc khoan nhồi sử dụng biện pháp phụt vữa thành biên của khu vực địa chất nghiên cứu.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 623 .- Tr.140-144-
dc.subjectCọc khoan nhồivi_VN
dc.subjectPhụt vữavi_VN
dc.subjectCông thức quan hệvi_VN
dc.subjectSức kháng ma sát đơn vịvi_VN
dc.subjectSPTvi_VN
dc.titleNghiên cứu đề xuất công thức tính toán sức kháng ma sát đơn vị cho cọc khoan nhồi phụt vữa thành biên tại một công trình ở thành phố Hồ Chí Minhvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.86 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.117.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.