Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39101
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Lê Thi-
dc.contributor.authorHoàng, Đức Thảo-
dc.contributor.authorNguyễn, Hải Châu-
dc.contributor.authorĐỗ, Thắng-
dc.date.accessioned2020-11-09T07:55:30Z-
dc.date.available2020-11-09T07:55:30Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn0866-8762-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39101-
dc.description.abstractBài báo trình bày các kết quả thực nghiệm Cường độ bám dính của cốt GFRP với bê tông cốt sợi phân tán trong điều kiện môi trường ven biển đặc trưng của Đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả nghiên cứu trong vòng 2 năm cho thấy: Cường độ bám dính của cốt GFRP với bê tông cốt sợi phân tán gia tăng theo thời gian và cho giá trị Cường độ bám dính lớn nhất ở hàm lượng silica fume 5,0%; có sự tương quan giữa Độ suy giảm Cường độ bám dính của mẫu cốt GFRP đối chứng bảo dưỡng trong phòng thí nghiệm và mẫu bảo dưỡng trong điều kiện thực tế. Ngoài ra, kết quả thực nghiệm còn cho thấy môi trường nước mặn, có tính phèn (pH, độ mặn, nhiệt độ, chu trình khô - ướt) hầu như không ảnh hưởng đến Cường độ bám dính của cốt GFRP.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 627 .- Tr.63-68-
dc.subjectBê tôngvi_VN
dc.subjectCường độ bám dínhvi_VN
dc.subjectCốt GFRPvi_VN
dc.subjectĐiều kiện đặc trưng ven biểnvi_VN
dc.titleSự phát triển cường độ bám dính của cốt GFRP với bê tông cốt sợi phân tán trong điều kiện môi trường đặc trưng của vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Longvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.07 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.