Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3911
Title: 10 sự kiện nổi bật ngành Công thương năm 2017
Authors: Tùng Lâm
Keywords: Sự kiện nổi bật
Ngành Công thương
Năm 2017
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngoại thương;Số 01+02 .- Tr.7-9
Abstract: Năm 2017, ngành Công thương đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, đặc biệt là trong nỗ lực đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp. Thành quả tăng trưởng GDP năm 2017 đạt 6,81% và xuất nhập khẩu lên đến vượt mốc 420 tỷ USD, trong đó xuất khẩu tăng trên 21%, có sự góp sức đắc lực của ngành Công thương.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3911
Appears in Collections:Ngoại thương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.47 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.97.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.