Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39227
Title: Xây dựng mô hình nghiên còn hành vi mua ngẫu hứng trên mạng xã hội ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Thái Hà
Vũ, Minh Đức
Keywords: Xây dựng
Mô hình
Nghiên cứu hành vi
Ngẫu hứng
Mạng xã hội
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 574 .- Tr.75-77
Abstract: Mua ngẫu hứng là một hành vi phổ biến và độc đáo trong hoạt động mua sắm của người tiêu dùng. Hành vi này ban đầu xuất hiện trong các cửa hàng bán lẻ, sau đó là sự ra đời của internet và sự phát triển của thương mại điện tử dẫn đến sự xuất hiện của hành vi mua ngẫu hứng trực tuyến. Trong môi trường mạng xã hội, hành vi mua này đang diễn ra phổ biến, đặc biệt trên mạng xã hội Facebook đang được người tiêu dùng sử dụng nhiều nhất ở Việt Nam. Nghiên cứu này tập trung xây dựng mô hình nghiên cứu mua ngẫu hứng trên mạng xã hội trong bối cảnh chưa có nghiên cứu nào ở Việt Nam thực hiện đề tài này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39227
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.1 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.74.241


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.