Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39271
Title: Khẳng định vị thế trong "làng Tạp chí Khoa học kinh tế"
Authors: Đỗ, Văn Hải
Keywords: Khẳng định vị thế
Tạp chí Khoa học Kinh tế
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 8 .- Tr.15
Abstract: Với sự sáng tạo không ngừng và quyết tâm của toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên cùng các cộng tác viên, tin tưởng rằng, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu, đổi mới phát triển xứng đáng là tạp chí khoa học kinh tế - tài chính, kế toán hàng đầu, là ấn phẩm khoa học uy tín...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39271
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.03 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.