Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39379
Nhan đề: Quy chế phối hợp giữa UBKT Trung ương với các tổ chức đảng có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ
Tác giả: Trần, Đình Đồng
Từ khoá: Quy chế phối hợp
UBKT Trung ương
Tổ chức đảng
Nhiệm vụ
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 10 .- Tr.36-39
Tóm tắt: Nhìn chung, quy chế phối hợp giữa UBKT Trung ương và các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc trung ương (gọi chung là các tổ chức đảng) được tổ chức, triển khai và thực hiện nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Qua đó đã tham mưu, giúp Ban Chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là giải quyết kịp thời những vấn đồ nổi cộm trong công tác cán bộ; chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39379
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.62 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.