Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39446
Title: Dùng số Mol để giải bài toán kim loại tác dụng với dung dịch muối
Authors: Lê, Thị Thỏa
Keywords: Mol Anion
Bài tập
Kim loại
Dung dịch muối
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học & Ứng dụng;Tập 358, Số 10 .- Tr.12-14,31
Abstract: Bài toán kim loại tác dụng với dung dịch muối là dạng toán quen thuộc và khá phổ biến trong chương trình, nhưng học sinh vẫn giải theo những cách giải quen thuộc như viết phương trình phản ứng, biện luận các trường hợp có thể xảy ra rồi chọn trường hợp thỏa mãn. Khi mới đọc đề học sinh chưa thể hình dung được bài toán này ở mức độ như thế nào để giải được thì rất mất thời gian, làm cho học sinh mất hứng thú giải.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39446
ISSN: 1859-4069
Appears in Collections:Hóa học và ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
968.07 kBAdobe PDF
Your IP: 54.91.62.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.