Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39450
Nhan đề: Tìm hiểu ý nghĩa hóa học trong ca dao, tục ngữ
Tác giả: Võ, Thành Phong
Ninh, Văn Dậu
Từ khoá: Ý nghĩa
Hóa học
Ca dao
Tục ngữ
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Hóa học & Ứng dụng;Tập 358, Số 10 .- Tr.29-31
Tóm tắt: Đây là một câu tục ngữ vô cùng ngắn gọn, hàm súc và có ý nghĩa to lớn. Qua câu tục ngữ này, ông cha ta đã để lại một bài học có giá trị giáo dục sâu sắc: Bằng hình ảnh bóng bẩy, gần gũi của “nước” và “đá” đi kèm với những động từ chỉ sự tỉ mỉ, trau chuốt như “chảy”, “mòn" để nói lên sự kiên trì, bền bỉ sẽ tạo nên thành công nhất định. Tiếp xúc với câu tục ngữ, mỗi chúng ta không thể không tự rút ra cho.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39450
ISSN: 1859-4069
Bộ sưu tập: Hóa học và ứng dụng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
856.26 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.170.171


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.