Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3963
Title: Đánh giá việc lựa chọn kháng sinh ban đầu trên bệnh nhi nội trú mắc viêm phổi cộng đồng tại Bệnh viện Nhi Trung ương
Authors: Phạm, Thu Hà
Nguyễn, Thị Hồng Hà
Trần, Minh Điển
Nguyễn, Thị Liên Hương
Keywords: Tuân thủ hướng dẫn
Viêm phổi do cộng đồng
Trẻ em
Kháng sinh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Dược học;Số 504 .- Tr.2-6
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục tiêu mô tả thực trạng lựa chọn kháng sinh ban đầu và phân tích tính phù hợp của thực hành kê đơn so với các khuyến cáo trong viêm phổi cộng đồng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3963
ISSN: 0866-7861
Appears in Collections:Dược học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.03 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.59.63


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.