Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39669
Title: Chi tiêu công cho khoa học công nghệ trong nông nghiệp Việt Nam và những vấn đề đặt ra
Authors: Phạm, Văn Hào
Keywords: Chi tiêu công
Khoa học công nghệ trong nông nghiệp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 8 .- Tr.51-55
Abstract: Hiện nay, chi tiêu công đang giữ vai trò quan trọng trong đầu tư phát triển khoa học công nghệ trong nông nghiệp ở Việt Nam. Phân bổ nguồn lực công cho phát triển KHCN trong nông nghiệp như thế nào là hợp lý (cả về mức độ và cơ cấu đầu tư), quản lý sử dụng các khoản đầu tư công ra sao để tránh lãng phí và phát huy được hiệu quả của đầu tư công đang là những câu hỏi cần có lời giải. Đó cũng chính là các nội dung cơ bản được đề cập trong bài viết này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39669
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.2 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.