Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39749
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thu Trang-
dc.contributor.authorNguyễn, Hồng Nga-
dc.date.accessioned2020-11-26T01:02:43Z-
dc.date.available2020-11-26T01:02:43Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn0866-7489-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39749-
dc.description.abstractBài viết kiểm tra tác động của tính thanh khoản của cổ phiếu tới lợi tức đầu tư của cổ phiếu được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam thông qua 3 thước đo về thanh khoản gồm chi phí giao dịch, khối lượng giao dịch và độ nhạy cảm của giá. Sử dụng mẫu của 557 mã cổ phiếu trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2016, với phương pháp bình phương bé nhất tổng quát khả thi – FGLS, bài viết chỉ ra mối quan hệ mật thiết giữa tính thanh khoản và lợi tức đầu tư của cổ phiếu.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 12 .- Tr.59-67-
dc.subjectLợi tức đầu tưvi_VN
dc.subjectTính thanh khoảnvi_VN
dc.subjectĐộ nhạy cảm của giávi_VN
dc.subjectKhối lượng giao dịchvi_VN
dc.subjectChi phí giao dịchvi_VN
dc.titleTính thanh khoản và lợi tức của cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Namvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.91 MBAdobe PDF
Your IP: 18.212.120.195


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.