Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3977
Title: Trao đổi kinh nghiệm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng giao thông
Authors: Nguyễn, Ngọc Long
Keywords: Giao thông vận tải
Đầu tư xây dựng
Chính sách đầu tư
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 4 .- Tr.39-41
Abstract: Tại hội thảo chuyên đề tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản do Bộ Xây dựng phối hợp với VCCI tổ chức, Hội HKKT Cầu đường Việt Nam đã trao đổi một số kinh nghiệm về phương hướng giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc trong đầu tư xây dựng. Tạp chí Cầu đường Việt Nam xin đăng toàn văn nội dung trao đổi này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3977
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
217.32 kBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.