Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3977
Nhan đề: Trao đổi kinh nghiệm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng giao thông
Tác giả: Nguyễn, Ngọc Long
Từ khoá: Giao thông vận tải
Đầu tư xây dựng
Chính sách đầu tư
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 4 .- Tr.39-41
Tóm tắt: Tại hội thảo chuyên đề tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản do Bộ Xây dựng phối hợp với VCCI tổ chức, Hội HKKT Cầu đường Việt Nam đã trao đổi một số kinh nghiệm về phương hướng giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc trong đầu tư xây dựng. Tạp chí Cầu đường Việt Nam xin đăng toàn văn nội dung trao đổi này.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3977
ISSN: 1859-459X
Bộ sưu tập: Cầu đường Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
217.32 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.