Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39803
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thanh Hưng-
dc.contributor.authorVăn, Công Chiến-
dc.contributor.authorNguyễn, Đình Hùng-
dc.contributor.authorĐào, Duy Kiên-
dc.date.accessioned2020-11-27T08:31:30Z-
dc.date.available2020-11-27T08:31:30Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn0866-8762-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39803-
dc.description.abstractNghiên cứu tập trung phân tích ảnh hưởng của mức độ ăn mòn của cốt thép đến khả năng làm việc của dầm bê tông cốt thép bằng thí nghiệm. Ba đôi mẫu dầm bê tông cốt thép được thúc đẩy ăn mòn bằng phương pháp điện phân trong phòng thí nghiệm lần lượt 1, 2 và 3 tháng để có mức độ ăn mòn khác nhau. Kết thúc quá trình ăn mòn, mẫu dầm được uốn 4 điểm để phân tích khả năng chịu lực, độ võng cũng như dạng phá hoại mẫu. Kết quả khẳng định được khối lượng cốt thép mất đi tương ứng 11.3%, 14.35%, 24,78% theo thời gian 1, 2, 3 tháng. Khả năng chịu lực tỉ lệ nghịch với mức độ ăn mòn, sự hình thành vết nứt trên bê tông ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ ăn mòn khi dung dịch ăn mòn tiếp xúc trực tiếp lên cốt thép.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 624 .- Tr.128-132-
dc.subjectDầm bê tông cốt thépvi_VN
dc.subjectĂn mònvi_VN
dc.subjectĐiện phânvi_VN
dc.titleNghiên cứu sự suy giảm khả năng chịu uốn dầm bê tông cốt thép theo cấp độ ăn mònvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.82 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.201.220


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.