Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3981
Title: Xây dựng phương pháp định lượng ginsenosid Rb3 trong lá tam thất (Panax notoginseng) trồng tại Việt Nam
Authors: Bùi, Lan Phương
Trần, Kiều Duyên
Đoàn, Thị Ngọc Diệp
Nguyễn, Thị Kiều Anh
Keywords: Ginsenosid Rb3
Panax notoginseng
Định lượng
HPLC
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Dược học;Số 504 .- Tr.32-35
Abstract: Nhằm mục đích kiểm soát chất lượng của lá tam thất được trồng tại Việt Nam để sử dụng trong chăm sóc sức khỏe, nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu xây dựng và thẩm định phương pháp HPLC với độ đặc hiệu, độ đúng và độ chính xác cao để định lượng ginsenosid Rb3 trong lá tam thất (Panax notoginseng) trồng tại Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3981
ISSN: 0866-7861
Appears in Collections:Dược học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.73 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.143.26


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.