Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39832
Title: Hiệu quả điều trị bổ sung testosteron dạng gel trên bệnh nhân giảm dự trữ buồng trứng
Authors: Hoàng, Quốc Huy
Hồ, Sỹ Hùng
Nguyễn, Thu Thủy
Nguyễn, Viết Tiến
Keywords: Giảm dự trữ buồng trứng
Testosteron dạng gel
Thụ tinh trong ống nghiệm
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 128, Số 04 .- Tr.236-243
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện trên 100 phụ nữ có tiên lượng đáp ứng kém với kích thíc buồng trứng trong thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) từ tháng 02 năm 2018 đến tháng 7 năm 2019 tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc Gia - Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Mục đích của nghiên cứu là đánh giá hiệu quả của androgel trước khi sử dụng kích thích buồng trứng có kiểm soát trên bệnh nhân thực hiện IVF có tiên lượng đáp ứng kém. Một nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng đã được thực hiện để so sánh giữa nhóm bệnh nhân sử dụng gel testosterone và nhóm những người không sử dụng về các chỉ số sau: số lượng noãn thu được, Số noãn MII, số lượng phôi, tỷ lệ có thai và tỷ lệ có thai lâm sàng. số lượng noãn thu được, Số noãn MII, số lượng phôi, tỷ lệ có thai và tỷ lệ có thai lâm sàng của nhóm bệnh nhân sử dụng androgel bôi da trước khi kích thích buồng trứng có kiểm soát (COS) được tìm thấy không có sự khác biệt so với nhóm đối chứng. Việc sử dụng androgel trước khi kích thích buồng trứng 6 tuần không cải thiện khả năng đáp ứng của người đáp ứng kém khi thực hiện IVF.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39832
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.53 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.