Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39857
Nhan đề: Thực trạng chiều cao của thanh niên 18 tuổi tại Thành phố Hà Nội năm 2019
Tác giả: Nguyễn, Quang Dũng
Vũ, Duy Hưng
Vũ, Cao Cương
Kim, Tuấn Anh
Bùi, Thị Minh Thái
Nguyễn, Nhật Cảm
Nguyễn, Văn Dung
Từ khoá: 18 tuổi
Chiều cao
Nơi sinh sống
Tăng trưởng
Thanh niên
Trình độ học vấn
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 129, Số 05 .- Tr.179-185
Tóm tắt: Chiều cao là một chỉ số phản ánh tình trạng kinh tế xã hội, được theo dõi đều đặn ở trẻ dưới 5 tuổi, nhưng ít nghiên cứu mô tả chiều cao của thanh niên. Nghiên cứu cắt ngang được tiến hành nhằm mô tả thực trạng chiều cao trên 10.890 người 18 tuổi tại 30 quận, huyện, thị xã tại Hà Nội. Đối tượng được đo chiều cao, phỏng vấn thu thập thông tin về tuổi, giới, dân tộc, trình độ học vấn, tình trạng hôn nhân, nơi sinh sống. Chiều cao trung bình của nam giới là 169,1 ± 6,0 cm, của nữ giới là 158,2 ± 5,4 cm. Chiều cao của nam giới tại các quận là 170,1 ± 5,8 cm và tại các huyện là 168,3 ± 6,0 cm. Chiều cao trung bình của nữ giới tại các quận là 159,2 ± 5,3 cm và tại các huyện là 157,5 ± 5,3 cm. Chiều cao thanh niên 18 tuổi tại Hà Nội có sự khác nhau theo trình độ học vấn, cũng như giữa người sinh sống tại quận so với tại huyện.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39857
ISSN: 2354-080X
Bộ sưu tập: Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.83 MBAdobe PDF
Your IP: 23.20.20.52


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.