Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3988
Title: Phân tích ABC-VEN danh mục thuốc sử dụng tại Viện Y học cổ truyền Quân đội năm 2015
Authors: Hà, Văn Thúy
Nguyễn, Văn Cường
Keywords: Y học cổ truyền
Phân tích ABC-VEN
Hiệu thuốc
Viện Y học cổ truyền quân sự
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Dược học;Số 504 .- Tr.48-51,72
Abstract: Một ma trận dựa trên kết hợp phân tích chi phí (luôn luôn, tốt hơn và kiểm soát) và phân tích (quan trọng, thiết yếu và không cần thiết) được áp dụng cho các loại thuốc có chứa 315 thành phần truyền thống và 60 loại thuốc thành phẩm trong Viện Y học cổ truyền quân sự Hà Nội. Dựa trên phân tích ma trận ABC và VEN, có 61 (19,4%) thành phần truyền thống trong loại I, 193 (61,3%) thành phần truyền thống trong loại II và 61 (19,4%) thành phần truyền thống trong loại III, chiếm 80,9; 16,2 và 2,9% chi tiêu thành phần truyền thống hàng năm. Phân tích ma trận ABC-VEN cũng cho thấy 51,7; 36,6 và 11,7% thuốc thành phẩm như I, II và III, tương ứng, chiếm 86,7; 11,8 và 1,5% chi phí thuốc thành phẩm hàng năm. Các kỹ thuật ABC và VEN tỏ ra xứng đáng được chấp nhận như là một thực hành rountine để sử dụng tối ưu các nguồn dược phẩm và phòng ngừa các tình trạng không có sẵn trong nhà thuốc của bệnh viện.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3988
ISSN: 0866-7861
Appears in Collections:Dược học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.36 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.59.63


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.