Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4000
Title: Nợ công ở Việt Nam vẫn còn là một gánh nặng
Authors: Nguyễn, Thị Minh Hạnh
Keywords: Nợ công
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 11 .- Tr.10-13
Abstract: Nợ quốc gia nói chung hay nợ công nói riêng là vấn đề không còn xa lạ với nhiều nước trên thế giới, nhất là các nước đang trong thời kỳ công nghiệp hóa. Ở Việt Nam, nợ công đã xuất hiện từ nhiều năm nay và có xu hưởng gia tăng. Nhiều tổ chức, chuyên gia nghiên cứu đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ khủng hoảng nợ công trong nước. Bài viết bàn thêm về thực trạng này, chỉ ra nguyên nhân dẫn đến nợ công và một số định hướng, biện pháp quản lý nợ công ở Việt Nam hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4000
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_347.92 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.232.31.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.