Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40052
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLê, Thế Mẫu-
dc.date.accessioned2020-12-04T08:51:11Z-
dc.date.available2020-12-04T08:51:11Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn0868-2984-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40052-
dc.description.abstractNền kinh tế tư bản chủ nghĩa đã trải qua ba chu kỳ của quá trình tích lũy. Từ khi bước vào thế kỷ XXI, nhiều biểu hiện cho thấy thế giới đang bước vào chu kỳ tích lũy mới của chủ nghĩa tư bản, được cho là Chu kỳ châu Á, bị chi phối bởi nền kinh tế của Trung Quốc. Mỗi chu kỳ tích lũy của chủ nghĩa tư bản điều diễn ra những cuộc chiến dưới những hình thức khác nhau. Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vừa bùng phát mới đây được nhìn nhận dưới góc độ quy luật chu kỳ của quá trình tích lũy tư bản.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 12 .- Tr.21-26-
dc.subjectTích lũy tư bảnvi_VN
dc.subjectChu kỳ châu Ávi_VN
dc.subjectChiến tranh thương mạivi_VN
dc.subjectTrung Quốcvi_VN
dc.subjectMỹvi_VN
dc.titleChiến tranh thương mại Mỹ - Trung nhìn từ quy luật phát triển theo chu kỳ của chủ nghĩa tư bảnvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.38 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.217.106


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.