Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40121
Title: Để sản phẩm Việt chinh phục thị trường Australia
Authors: Nguyễn, Hoàng Thúy
Keywords: Việt Nam
Thị trường xuất khẩu
Australia
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 532+533 .- Tr.16
Abstract: Australia là thị trường tiềm năng, tuy chỉ có 24 triệu dân, nhưng có nhu cầu nhập khẩu nhiều hàng hóa; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 600 tỷ USD/năm. Đây là cơ hội cho hàng Việt Nam chinh phục thị trường này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40121
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.17 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.