Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40193
Nhan đề: Nâng cao độ chính xác truyền động bánh răng thẳng bằng phương pháp khử khe hở cạnh răng
Tác giả: Nguyễn, Văn Quân
Từ khoá: Khử khe hở
Bộ truyền bánh răng trụ
Sai số truyền động
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 08 .- Tr.52-56
Tóm tắt: Bài báo này trình bày một nghiên cứu thử nghiệm về việc nâng cao độ chính xác truyền động của bánh răng thẳng bằng cách sử dụng phương pháp khử khe hở cạnh răng. Trong bài báo này, một bánh răng có khả năng khử khe hở cạnh răng đã được chế tạo và sử dụng để thử nghiệm việc cải thiện độ chính xác truyền động của hệ bánh răng thẳng. Một cặp bánh răng thẳng với tỷ số truyền 1:1 đã được sử dụng. Sai số truyền của hệ bánh răng thẳng được ghi lại bằng cách sử dụng bộ mã hóa có độ chính xác cao. Các kết quả thử nghiệm cho thấy rằng, bằng cách sử dụng một cặp bánh răng khi khe hở trong hệ bánh răng thẳng, độ chính xác truyền của hệ thống như vậy đã được nâng cao một cách hiệu quả. Nghiên cứu này có thể cung cấp một hướng dẫn hữu ích cho việc thiết kế hệ thống truyền động bánh răng với độ chính xác cao.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40193
ISSN: 2615-9910
Bộ sưu tập: Cơ khí Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.17 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.