Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40230
Nhan đề: Thành phố Lai Châu phát triển kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại
Tác giả: Uyên Linh
Từ khoá: Lai Châu
Phát triển
Đô thị
Đồng bộ
Hiện đại
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 532+533 .- Tr.64+65
Tóm tắt: Với vị trí là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh Lai Châu, thành phố Lai Châu I hội tụ các điều kiện, yếu tố cần thiết để phát triển nhanh, mạnh về mọi mặt và thúc đẩy các địa phương khác trong tỉnh cùng phát triển. Những tiềm năng về điều kiện tự nhiên phong phú, đa dạng, nguồn nhân lực dồi dào, cùng với kinh nghiệm quản lý, điều hành của chính quyền các cấp từ cơ sở đến Thành phố đã tạo thêm thế và lực mới, đẩy nhanh tốc độ phát triển, trình độ dân trí từng bước được nâng cao, khoảng cách giữa các vùng thành thị, nông thôn được rút ngắn, năng lực và điều kiện ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất có nhiều chuyển biến rõ rệt. Đảng bộ, Chính quyền, Quân và nhân dân các dân tộc thành phố Lai Châu đang nỗ lực xây dựng Thành phố vững mạnh về chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh, có đời sống văn hóa - xã hội lành mạnh, tiến tới xây dựng, phát triển đô thị thành phố Lai Châu có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ theo hướng xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40230
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.44 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.