Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40339
Title: Giáo hội Phật giáo Việt Nam với đảm bảo an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc
Authors: Thích Nhật Từ
Keywords: Giáo hội Phật giáo Việt Nam
An sinh xã hội
Dân tộc thiểu số
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 07 .- Tr.55-63
Abstract: Phật giáo có ảnh hưởng rất to lớn đến đạo đức, lối sống của người Việt Nam. Phật giáo luôn khuyến khích, kêu gọi hàng ngũ tăng, ni, Phật tử và các nhà hảo tâm nêu cao tinh thần từ, bi, hỉ, xả, cứu khổ chúng sinh thông qua những hoạt động xã hội. Hiện nay, cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh miền núi phía Bắc còn gặp nhiều khó khăn, vất vả, đòi hỏi phải có sự vào cuộc của toàn xã hội. Phật giáo là một trong những tổ chức thực hiện hoạt động an sinh xã hội có hiệu quả cao, giúp đồng bào nơi đây có cuộc sống tốt đẹp hơn cả về vật chất và tinh thần. Vì vậy, Phật giáo Việt Nam cần tiếp tục nghiên cứu, đưa ra nhiều giải pháp sát hợp, có tính khả thi hơn, nhằm đẩy mạnh hoạt động này trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40339
ISSN: 1013-4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.6 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.