Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40405
Nhan đề: Xây dựng sản phẩm mới - thay đổi tư duy - tăng cường liên kết để tạo sức sống mới cho du lịch
Tác giả: Viễn Nguyệt
Từ khoá: Xây dựng
Sản phẩm
Thay đổi
Tư duy
Liên kết
Sức sống
Du lịch
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 10 .- Tr.9-11
Tóm tắt: Làm thế nào để du lịch khởi sắc, hấp dẫn du khách nhưng vẫn bảo đảm tiêu chí an toàn? Vấn đề này đã được các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, các doanh nghiệp, địa phương "mổ xẻ" tại hội nghị "kích cầu du lịch nội địa - trải nghiệm Việt Nam an toàn, hấp dẫn" do tổng cục du lịch, bộ văn hóa, thể thao và du lịch vừa qua. Tạp chí du lịch lược ghi một số ý kiến tại hội nghị.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40405
ISSN: 0866-7373
Bộ sưu tập: Du lịch Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.19 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.