Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40435
Nhan đề: Phát triển cây mắc ca: Doanh nghiệp là nòng cốt trong chuỗi liên kết sản xuất
Tác giả: Trần, Trình Lãm
Từ khoá: Phát triển cây mắc ca
Doanh nghiệp
Nòng cốt
Chuỗi liên kết sản xuất
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Vietnam Logistics Review;Số 157 .- Tr.58-59
Tóm tắt: "Cây mắc ca chứa đựng nhiều giá trị xã hội đặc biệt, không chỉ đơn thuần là hiệu quả kinh tế, vì cây mắc ca có thể vào vùng sâu, vùng xa, vùng cao, vùng khó khăn, vùng đồng bào có thu nhập thấp, là cây xóa đói giảm nghèo và làm giàu. Cây mắc ca có ý nghĩa "quốc kế, dân sinh", mang lại hiệu quả kinh tế và giải quyết rất nhiều việc làm cho người dân", Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh về giá trị cây mắc ca.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40435
ISSN: 2354-0796
Bộ sưu tập: Vietnam Logistics review

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
652.69 kBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.