Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40516
Nhan đề: Đầu tư công cho y tế tại một số địa phương và bài học cho tỉnh Thanh Hóa
Tác giả: Nguyễn, Viết Hoàng
Từ khoá: Đầu tư công
Y tế
Địa phương
Bài học
Thanh Hóa
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 575 .- 46-48
Tóm tắt: Trong quá trình phát triển của từng địa phương nói riêng, đầu tư công cho y tế luôn là công cụ kinh tế quan trọng của Nhà nước, nó có thể đem lại những lợi ích to lớn cho an sinh xã hội cũng như nền kinh tế địa phương, góp phần vào quá trình tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, đầu tư công cũng có thể trở thành gánh nặng nếu nó được sử dụng một cách thái quá, gây nên sự dàn trải, kém hiệu quả, thậm chí là lãng phí, không cần thiết và góp phần tạo ra hiệu ứng nợ công tại từng địa phương. Vì vậy, việc nghiên cứu hoạt động đầu tư công cho y tế tại một số địa phương điển hình sẽ gợi mở cho tỉnh Thanh Hóa nhiều bài học hữu ích nhằm cải thiện vấn đề này trong thời gian tới.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40516
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.41 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.230.188


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.