Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40518
Nhan đề: 10 nhà phát triển bất động sản hàng đầu
Từ khoá: 10 nhà phát triển bất động sản hàng đầu
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Forbes Việt Nam;Tập 90, Số 11 .- Tr.42-50
Tóm tắt: Forbes Việt Nam đưa ra danh sách 10 nhà phát triển bất động sản hàng đầu tại Việt nam dựa trên thông tin của từ các công ty tư vấn bất động sản và phỏng vấn trực tiếp các công ty bất động sản nội địa về số lượng sản phẩm đưa ra thị trường trong giai đoạn từ 2014 đến nay.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40518
Bộ sưu tập: Forbes Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.33 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.