Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4059
Title: Thị trường sắt thép 2017 và dự báo 2018
Authors: H. Vân
Keywords: Sắt thép
Thị trường tiêu thụ
Kinh tế dự báo
Năm 2018
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngoại thương;Số 03 .- Tr.14-16
Abstract: Thị trường sắt thép thế giới năm 2017 có nhiều tiến triển tích cực trên khắp các châu lục.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4059
Appears in Collections:Ngoại thương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_315.02 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.232.186.117


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.