Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4083
Title: Nhập khẩu sữa và các sản phẩm từ sữa từ các thị trường đều giảm khá
Keywords: Sữa
Sản phẩm từ sữa
Thị trường nhập khẩu
Giảm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngoại thương;Số 03 .- Tr.21-22
Abstract: Sản xuất trong nước về mặt hàng sữa tươi và sữa bột cũng giảm, thị trường cung cấp sữa và các sản phẩm từ sữa cũng giảm, trong khi giá sữa và các sản phẩm từ sữa trên thế giới không ngừng tăng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4083
Appears in Collections:Ngoại thương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_155.29 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.97.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.