Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41074
Nhan đề: Hà Nội quan tâm thúc đẩy du lịch nông nghiệp
Tác giả: Nguyễn Hưởng
Từ khoá: Hà Nội
Du lịch
Nông nghiệp
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 11 .- Tr.32-33
Tóm tắt: Thời gian gần đây, việc triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới đã tạo nên diện mạo mới, đặc biệt là về hạ tầng, tạo môi trường thuận lợi cho việc phát triển du lịch nông nghiệp tại các làng nghề nông lâm ngư nghiệp truyền thống ở nước ta. Du lịch nông nghiệp phát triển đã đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cho nhiều địa phương, doanh nghiệp. Với nguồn tiềm năng đa dạng, dồi dào, Hà Nội đang ngày càng chú trọng phát triển loại hình này.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41074
ISSN: 0866-7373
Bộ sưu tập: Du lịch Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
840.54 kBAdobe PDF
Your IP: 54.224.117.125


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.