Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41185
Nhan đề: Hội khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam chặng đường 33 năm tham gia tư vấn - Phản biện các dự án xây dựng giao thông
Tác giả: Nguyễn, Ngọc Long
Từ khoá: Hội KHKT Cầu đường Việt Nam
Phản biện
Dự án xây dựng giao thông
Tư vấn
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 11 .- Tr.22-23
Tóm tắt: Vào quý IV năm 2020, Hội KHKT Cầu đường Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội lần thứ VIII. Theo quy định tại Điều lệ, tư vấn, phản biện và giám định xã hội là chức năng quan trọng hàng đầu của Hội. Suốt chặng đường hơn 30 năm kể từ khi thành lập (tháng 12-1987), Hội đã nỗ lực huy động, tập trung lực lượng chuyên gia giàu kinh nghiệm trong chuyên môn và quản lý, tâm huyết với nghề nghiệp và sự phát triển hạ tầng giao thông của đất nước để tham gia, đóng góp nhiều ý kiến mang lại hiệu quả cao cho các dự án xây dựng giao thông.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41185
ISSN: 1859-459X
Bộ sưu tập: Cầu đường Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.03 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.