Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/411
Title: Định hướng phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho học sinh trong dạy học phần “Sinh thái học” (Sinh học 12)
Authors: Nguyễn, Văn Hồng
Vũ, Thị Thanh Thủy
Keywords: Năng lực
Nghiên cứu khoa học
Sinh thái học
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 425 .- Tr.54-56
Abstract: Nghiên cứu khoa học là một trong những biện pháp có hiệu quả để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong nhà trường. Đối với học sinh phổ thông, nghiên cứu khoa học là bước đầu để các em tập tiếp cận với phương pháp nghiên cứu khoa học và tập giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra trọng cuộc sống. Bài viết đề cập một số vấn đề chung về năng lực và năng lực nghiên cứu khoa học; đánh giá năng lực nghiên cứu khoa học và định hướng phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho học sinh trong dạy học phần “Sinh thái học” (Sinh học 12).
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/411
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_740.71 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.215.183.251


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.