Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41367
Title: TP. Hồ Chí Minh: Tạo nguồn cán bộ xuất thân từ công nhân những “nút thắt” cần tháo gỡ
Authors: Thành Sáng
Keywords: Nguồn quy hoạch cán bộ
Công nhân
Nút thắt
Tháo gỡ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 09 .- Tr.39-41
Abstract: Ngày 06-09-2010, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế Chương trình tạo nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý xuất thân từ công nhân. Sau 8 năm thực hiện, bên cạnh kết quả đạt được chương trình xuất hiện những “nút thắt” cần được tháo gỡ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41367
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.25 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.