Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41377
Nhan đề: Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Lăng (Quảng Trị) chỉ đạo sâu sát công tác giải quyết tố cáo
Tác giả: Lương Đức
Từ khoá: Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Lăng
Quảng Trị
Giải quyết tố cáo
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 11 .- Tr.50-51,56
Tóm tắt: Những năm qua, công tác giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên ở Đảng bộ Huyện Hải Lăng (Quảng Trị) luôn được cấp ủy, UBKT các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhằm kịp thời giải quyết những bức xúc ở cơ sở, ổn định tình hình, không để trở thành điểm nóng. Việc giải quyết tố cáo được thực hiện đúng quy trình, thẩm quyền, bảo đảm khách quan chính xác; kết luận rõ, đúng, sai, xác định mức độ vi phạm; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật, góp phần đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41377
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.21 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.174.50


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.