Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41464
Nhan đề: Để góp phần đẩy mạnh học tập, làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến với đội ngũ nhà giáo trong giai đoạn hiện nay
Tác giả: Lê, Thanh Bình
Phạm, Thị Kim Cương
Từ khoá: Đẩy mạnh học tập
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ Chí Minh
Đội ngũ nhà giáo
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cộng sản;Số 138 .- Tr.57-61
Tóm tắt: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, mở mang dân trí. Bởi theo Người, vai trò của giáo dục, đào tạo là yếu tố quan trọng hàng đầu đối với sự hưng thịnh của đất nước. Việc nâng cao, mở mang dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài là động lực của sự phát triển, đưa nước ta tiến tới giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41464
ISSN: 0866-7276
Bộ sưu tập: Cộng sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.63 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.65.228


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.