Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41742
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Quang Tuyến-
dc.contributor.authorLê, Văn Đạo-
dc.date.accessioned2021-01-04T09:02:04Z-
dc.date.available2021-01-04T09:02:04Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn2734-9063-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41742-
dc.description.abstractViệt Nam đang trong quá trình phát triển, hoàn thiện nền kinh tế thị trường đầy đủ và hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Hành động cụ thể hướng đến mục tiêu chung này là việc ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 3-6-2017, Hội nghị Trung ương 5 khóa XII, về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trước những áp lực thích ứng với các thông lệ quốc tế, vấn đề quan trọng đặt ra là phải có tiêu chí cụ thể đánh giá mức độ phát triển kinh tế thị trường và với điều kiện ở Việt Nam, các tiêu chí này phải thống nhất được các yêu cầu bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa với thông lệ được thừa nhận phổ quát của nền kinh tế thị trường thế giới.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Cộng sản;Số 954 .- Tr.62-68-
dc.subjectKinh tế thị trườngvi_VN
dc.subjectHiện đại và hội nhập quốc tếvi_VN
dc.subjectĐịnh hướng xã hội chủ nghĩavi_VN
dc.titleTiêu chí về nền kinh tế thị trường đầy đủ, hiện đại và hội nhập quốc tế: những vấn đề đặt ra cho Việt Nam trong hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩavi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.65 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.117.166


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.