Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41924
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorĐặng, Thị Mai Hương-
dc.date.accessioned2021-01-06T08:16:52Z-
dc.date.available2021-01-06T08:16:52Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn2354-0761-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41924-
dc.description.abstractVai trò, phẩm chất, năng lực của người lãnh đạo khu vực công hiện nay đang là vấn đề được các nhà khoa học, các nhà quản lý quan tâm nghiên cứu. Đồng thời, đây cũng là vấn đề được Đảng, Chính phủ, các cấp lãnh đạo ở trung ương và địa phương coi là vấn đề trọng tâm trong xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phát triển và phục vụ người dân. Người lãnh đạo tốt, có phẩm chất và năng lực phù hợp sẽ điều hành bảo đảm tổ chức ổn định, phát triển và ngược lại.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Quản lý Nhà nước;Số 298 .- Tr.15-18-
dc.subjectVai trò năng lựcvi_VN
dc.subjectPhẩm chấtvi_VN
dc.subjectLãnh đạo khu vực côngvi_VN
dc.subjectLãnh đạovi_VN
dc.subjectQuản lývi_VN
dc.titleVai trò, năng lực, phẩm chất của người lãnh đạo tổ chức công trong bối cảnh hiện nayvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.34 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.