Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42028
Nhan đề: Những phê phán của F.Hayek đối với chủ nghĩa duy khoa học
Tác giả: Phạm, Văn Dương
Từ khoá: Phê phán
F.Hayek
Chủ nghĩa duy khoa học
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Triết học;Số 10 .- Tr.83-88
Tóm tắt: F.Hayek là một giáo sư kinh tế, người Áo, am tường về triết học và chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác mới. Ông đã phê phán kịch liệt những người theo chủ nghĩa duy khoa học đã áp dụng máy móc mô hình và phương pháp nghiên cứu khoa học tự nhiên sang lĩnh vực khoa học xã hội. Ông kiên quyết chống lại xu hướng duy khoa học trong việc nghiên cứu xã hội và khẳng định rằng hai bộ môn khoa học này có đối tượng nghiên cứu mang những đặc trưng riêng nên cần phải xây dựng những phương pháp nghiên cứu phù hợp. Theo ông, việc lạm dụng lý tính, tuyệt đối hóa tri thức khoa học tự nhiên sẽ gây ra những hậu quả nặng nề đối với sự phát triển của kinh tế, văn hóa và xã hội.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42028
ISSN: 0866-7632
Bộ sưu tập: Triết học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.9 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.