Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42039
Nhan đề: Bình Phước đẩy mạnh cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
Tác giả: Huỳnh, Thị Bé Năm
Từ khoá: Bình Phước
Cải thiện chỉ số
Cạnh tranh cấp tỉnh
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 298 .- Tr.90-93
Tóm tắt: Trong bối cảnh cải cách hành chính nhà nước hiện nay, Đảng và Nhà nước ta hướng tới xây dựng một nền hành chính hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, việc cải thiện môi trường kinh doanh của cả nước nói chung và các địa phương nói riêng là một nhiệm vụ quan trọng. Các địa phương luôn chú trọng xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, thông qua việc cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42039
ISSN: 2354-0761
Bộ sưu tập: Quản lý Nhà nước

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.31 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.