Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42041
Title: Giải pháp đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại ngành công thương tỉnh Quảng Ninh
Authors: Hà, Văn Hòa
Keywords: Đổi mới mô hình tăng trưởng
Ngành công thương
Quảng Ninh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 298 .- Tr.98-101
Abstract: Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 ngay từ đầu năm 2020, song với sự đồng hành của tỉnh, tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp than, điện, xi măng, chế biến, chế tạo,... tăng năng suất, sản lượng, do vậy, khu vực công nghiệp của tỉnh Quảng Ninh đã khắc phục khó khăn, đẩy mạnh hoạt động sản xuất - kinh doanh, tăng trưởng khu vực công nghiệp đạt mức cao nhất trong GRDP (tăng 9,2%) đã bù đắp cho khu vực dịch vụ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42041
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.5 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.