Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42089
Title: Vật liệu phủ chống phát tán ô nhiễm cho bãi chứa chất thải rắn công nghiệp
Authors: Lê, Văn Quang
Keywords: Vật liệu phủ
Phát tán
Ô nhiễm
Bãi chứa
Chất thải rắn
Công nghiệp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 630 .- Tr.32
Abstract: Tại các đô thị, hiện nay chất thải rắn (CTR) công nghiệp phát sinh từ các nguồn như: khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, công nghiệp nhiệt điện, khai thác khoáng sản. Chất thải từ các ngành công nghệ khác như hoạt động ngành dầu khí, ngành đóng mới, sửa chữa và phá dỡ tàu biển, công nghiệp rượu bia, nước giải khát,... Trong các nguồn phát sinh CTR trên, tình hình phát sinh và xử lý CTR công nghiệp nhiệt điện đang là vấn đề nổi cộm chưa có biện pháp tháo gỡ do sự tăng nhanh về khối lượng, khả năng phát tán vào không khí dễ dàng....
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42089
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
400.35 kBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.