Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42132
Title: Biểu hiện kháng nguyên glycoprotein GP5 của virus PRRS gây bệnh lợn tai xanh trên cây thuốc lá chuyển gen
Authors: Đào, Thị Sen
Chu, Hoàng Hà
Nguyễn, Tường Vân
Keywords: Agrobacterium
Kháng nguyên
GP5
LTB
PRRSV
Vaccine thực vật
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Sinh học;Tập 40, Số 02 .- Tr.177-183
Abstract: Bệnh lợn tai xanh là căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất cho ngành chăn nuôi lợn trên toàn thế giới do virus PRRS gây ra. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu biểu hiện kháng nguyên GP5 của virus PRRS phân lập được ở Việt Nam kết hợp với LTB ở thực vật dưới điều khiển của promoter phasoline biểu hiện đặc biệt ở hạt và promoter 35S. Kết quả khuếch đại PCR và RT-PCR cho thấy đoạn gen đã được chuyển thành công vào cây thuốc lá C9-1 thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens. Protein tái tổ hợp LTB-GP5 đã quan sát thấy trong dịch tiết hạt cây thuốc lá chuyển gen bằng phương pháp lai Western. Phân tích ALISA cho thấy các dòng thuốc lá chuyển gen được điều khiển bởi promoter phasoline có mức độ biểu hiện GP5 được cải thiện đáng kể so với cấu trúc 35S với hàm lượng protein GP5 được đạt khoảng 2,2% TSP. Đây sẽ là cơ sở để sử dụng cấu trúc đặc hiệu này để biểu hiện protein tái tổ hợp LTB-GP5 trong hạt của các thực vật khác.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42132
ISSN: 0866-7160
Appears in Collections:Sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.86 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.183.251


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.