Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42132
Nhan đề: Biểu hiện kháng nguyên glycoprotein GP5 của virus PRRS gây bệnh lợn tai xanh trên cây thuốc lá chuyển gen
Tác giả: Đào, Thị Sen
Chu, Hoàng Hà
Nguyễn, Tường Vân
Từ khoá: Agrobacterium
Kháng nguyên
GP5
LTB
PRRSV
Vaccine thực vật
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Sinh học;Tập 40, Số 02 .- Tr.177-183
Tóm tắt: Bệnh lợn tai xanh là căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất cho ngành chăn nuôi lợn trên toàn thế giới do virus PRRS gây ra. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu biểu hiện kháng nguyên GP5 của virus PRRS phân lập được ở Việt Nam kết hợp với LTB ở thực vật dưới điều khiển của promoter phasoline biểu hiện đặc biệt ở hạt và promoter 35S. Kết quả khuếch đại PCR và RT-PCR cho thấy đoạn gen đã được chuyển thành công vào cây thuốc lá C9-1 thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens. Protein tái tổ hợp LTB-GP5 đã quan sát thấy trong dịch tiết hạt cây thuốc lá chuyển gen bằng phương pháp lai Western. Phân tích ALISA cho thấy các dòng thuốc lá chuyển gen được điều khiển bởi promoter phasoline có mức độ biểu hiện GP5 được cải thiện đáng kể so với cấu trúc 35S với hàm lượng protein GP5 được đạt khoảng 2,2% TSP. Đây sẽ là cơ sở để sử dụng cấu trúc đặc hiệu này để biểu hiện protein tái tổ hợp LTB-GP5 trong hạt của các thực vật khác.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42132
ISSN: 0866-7160
Bộ sưu tập: Sinh học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.86 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.183.251


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.