Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42156
Title: Ứng xử dầm thép hình bị ăn mòn hai đầu chịu uốn bốn điểm
Authors: Đào, Duy Kiên
Nguyễn, Thanh Hưng
Trương, Thanh Mẫn
Keywords: Ứng xử
Dầm thép
Ăn mòn
Điểm
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 630 .- Tr.72-76
Abstract: Nhằm đánh giá đúng ứng xử của kết cấu dầm thép bị ăn mòn theo thời gian, chương trình thực nghiệm được tiến hành trên mẫu dầm thép hình có kích thước dài 3 m, được tổ hợp từ các tấm thép với nhau. Nghiên cứu tập trung phân tích đường cong ứng xử (P-δ). khả năng chịu lực của dầm thép bị ăn mòn như vậy có đáp ứng được yêu cầu sử dụng hay không, các vị trí xuất hiện phá hoại ra sao, khả năng mất ổn định của kết cấu, đồng thời đánh giá mức độ ăn mòn của kết cấu trong nghiên cứu. Từ đó đánh giá được mức độ an toàn của kết cấu dầm thép trong công trình khi bị ăn mòn theo thời gian.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42156
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.34 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.183.251


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.