Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42160
Title: Cá tính khuyết điểm
Authors: Thiện Văn
Keywords: Cá tính khuyết điểm
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 12 .- Tr.67
Abstract: Ở cơ quan, không ai là không thừa nhận anh K là "con người của công việc". Đối với chức trách, nhiệm vụ được giao, anh là người nhiệt tình, cần mẫn và trách nhiệm. Mọi việc to hay nhỏ, khó hay dễ, khi được giao anh đều làm đến nơi đến chốn. Tinh thần hăng say, tận tụy kết hợp với phương pháp làm việc khoa học, sáng tạo đã tạo điều kiện cho anh hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42160
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
424.35 kBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.