Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42240
Title: Quan niệm “thực tiễn” của I.Canto và C.Mác nhìn từ góc độ lý luận
Authors: Nguyễn, Thị Mai Hoa
Keywords: Đạo đức học của I.Cantơ
Quan niệm thực tiễn của C.Mác
Quan niệm thực tiễn của l.Cantơ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 11 .- Tr.77-84
Abstract: Bài viết đi sâu phân tích khái niệm “thực tiễn” trong triết học của Cantơ và C.Mác. Đối với Cantơ, thực tiễn là hành vi đạo đức mà con người cần phải thực hiện trong suốt cuộc đời của mình, nó liên quan chủ yếu đến những khái niệm siêu nghiệm trong thế giới tinh thần của con người. Còn đối với C.Mác, thực tiễn là hành động hiện thực của con người trong thế giới, bao gồm trong đó hoạt động cách mạng làm thay đổi vận mệnh của họ. Theo tác giả, Cantơ và C.Mác có cách tiếp cận khác nhau về khái niệm “thực tiễn”, nhưng ở mỗi cách tiếp cận ấy, chúng ta đều có thể thấy những giá trị hợp lý, khiến chúng ta phải suy nghĩ nhiều hơn về cuộc sống và vận mệnh của cá nhân cũng như cộng đồng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42240
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.31 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.