Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42272
Title: Ứng dụng công nghệ xác thực vân tay đa vai trò trong quản lý giáo dục
Authors: Trần, Thiện Chính
Trần, Huy Long
Keywords: Vân tay
Xác thực vân tay
Nhận dạng vân tay
Cơ sở dữ liệu vân tay
Xác thực vân tay đa vai trò
Điều kiện xác thực
So sánh vân tay
Phiên xác thực
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Thông tin và Truyền thông;Số 03(CS.01) .- Tr.103-107
Abstract: Công nghệ xác thực vân tay đang được ứng dụng rộng rãi trong hầu khắp các lĩnh vực của đời sống - kinh tế - xã hội. Hiện nay các hệ thống sử dụng vân tay làm công cụ xác thực nhận dạng người dùng đã khá phổ biến. Các hệ thống này về cơ bản gồm phần mềm quản lý vân tay và thiết bị phần cứng thu nhận vân tay. Hệ thống có khả năng xác thực theo điều kiện đơn giản bằng cách so sánh một vân tay của người dùng với cơ sở dữ liệu (CSDL) vân tay được lưu trữ trên thiết bị, nếu vân tay của người dùng trùng khớp với vân tay có trong CSDL vân tay trên thiết bị, thì điều kiện xác thực được cho là hợp lệ. Như vậy, hệ thống này không cho phép thiết lập điều kiện xác thực kết hợp, như kết hợp nhiều người dùng với nhiều vai trò đồng thời trong một phiên xác thực.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42272
ISSN: 2525-2224
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.91 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.