Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42298
Title: Bảo đảm an ninh con người: kinh nghiệm quốc tế và bài học tham khảo đối với Việt Nam
Authors: Trần, Việt Hà
Đinh, Ái Minh
Keywords: Bảo đảm an ninh con người
Kinh nghiệm quốc tế
Bài học tham khảo
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 955 .- Tr.106-111
Abstract: Trong những thập niên gần đây, vấn đề an ninh con người và bảo đảm an ninh con người luôn nhận được sự quan tâm hàng đầu của các nhà quản lý và hoạch định chính sách trên thế giới. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế chung đó. Hiện nay, trong kỷ nguyên toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, trước những rủi ro và thách thức trực tiếp, gián tiếp ảnh hưởng đến cuộc song và sự phát triển của con người, chính phủ các nước và các nhà nghiên cứu đã mở rộng nhận thức về an ninh con người trên các phương diện cơ bản.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42298
ISSN: 2734-9063
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.32 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.