Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42337
Title: Chính sách thương mại của Mỹ dưới thời chính quyền Donald Trump
Authors: Phạm, Thị Hiếu
Keywords: Mỹ
Chính sách
Thương mại
Donald Trump
Mỹ-Trung
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 09 .- Tr.15-23
Abstract: Sau gần 4 năm, kể từ khi ông Donald Trump chính thức trở thành Tổng thống Mỹ, chính sách thương mại của Mỹ đã được điều chỉnh theo hướng rút khỏi Hiệp định Đối tác Kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP), thực hiện cập nhật và nâng cấp Hiệp định NAFTA và thúc đẩy đàm phán Hiệp định thương mại song phương. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thuế theo hướng tăng cường đánh thuế hàng nhập khẩu từ tất cả các quốc gia để tăng lợi thế cho hàng hóa, nhằm bảo vệ lợi ích kinh tế cho nước Mỹ. Trên cơ sở phân tích các mục tiêu và biện pháp thực thi chính sách thương mại quốc tế, bài viết đưa ra một số nhận định về chính sách thương mại của Chính quyền Donald Trump trong những năm qua.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42337
ISSN: 2354-0745
Appears in Collections:Châu Mỹ ngày nay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.97 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.